Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  Poskytování komplexních právních služeb pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele

  • zakládání obchodních společností
  • změny společenských smluv, stanov společností
  • příprava a organizace valných hromad
  • vymáhání pohledávek
  • sepisování a konzultace veškerých druhů obchodních smluv
  • vyhotovování všech druhů směnek
  • právní poradenství pro podnikatele-zaměstnavatele
  • zastupování podnikatele v soudních řízeních

  

 

 

 
 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net