Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  Sepisování všech typů smluv

  • smlouvy o převodu nemovitostí – kupní, darovací, směnné, zástavní, o zřízení věcného břemene, o zřízení předkupního
  • práva – včetně zastupování v řízení u katastrálního úřadu
  • pracovní smlouvy
  • manažerské smlouvy
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • dohody o vypořádání společného jmění manželů, a to jak před rozvodem manželství, tak po rozvodu manželství
  • dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • smlouvy o převodu obchodního podílu

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net