Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  Zastupování před soudy všech stupňů

  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování v insolvenčním řízení
  • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
  • zastupování před Ústavním soudem České republiky
  • zastupování před Nejvyšším soudem České republiky
  • zastupování před Nejvyšším správním soudem České republiky

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net