Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  Zajišťování úschovy peněžních prostředků

  • advokát zajišťuje správu finančních prostředků třetích osob, svěřených mu na základě smlouvy o úschově, prostřednictvím zvláštního účtu úschov u České spořitelny, a.s. 

 

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net