Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  Sepisování všech typů žalob

  • žaloby o rozvod manželství + dohody o vypořádání společného jmění manželů
  • žaloby o vydání věci
  • žaloby o neplatnost právních úkonů
  • žaloby o určení otcovství
  • žaloby na ochranu osobnosti
  • vylučovací žaloby
  • žaloby na vymáhání peněžitých plnění

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net