Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  Zastupování před státními orgány

  • zastupování ve správních řízeních, vč. přestupkového
  • zastupování v dědickém řízení u notáře – soudního komisaře

 

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net