JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

JUDr.Marek Kříž Ph.D, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Působí jako samostatný advokát. V seznamu advokátů vedené Českou advokátní komorou je zapsán od roku 1996, pod evidenčním číslem 04034.

JUDr.Kříž je členem Kárné komise České advokátní komory a v současnosti působí i jako zástupce regionálního zástupce ČAK v Regionu Severní Morava.

V advokátní kanceláři působí od září 2023 advokátní koncipient Mgr. Martin Bonczek, který je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

Na sekretariátu Vás přivítá asistentka Petra Jedličková.

Sídlo advokátní kanceláře je na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby.

Advokátní služby jsou poskytovány zejména formou osobních konzultací, které jsou poskytovány v sídle advokátní kanceláře nebo na pobočce v Ostravě.

Advokát poskytuje i právní rady prostřednictvím emailových konzultací, avšak před jejich poskytnutím je potřeba si dohodnout jejich cenu.

Poskytujeme i právní služby v polském jazyce.

Kontakt

Masarykovo nám. 91/28
733 01 Karviná-Fryštát

Pobočka

Poštovní 1794/17
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

 

Tel: 596 313 554, 724 170 756 596 313 554, 724 170 756
e-mail advokat.kriz@centrum.cz

Mapa advokát JUDr. Marek Kříž, PhD.

web © 2005-24 MM Sound