JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

JUDr.Marek Kříž Ph.D, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Působí jako samostatný advokát. V seznamu advokátů vedené Českou advokátní komorou je zapsán od roku 1996, pod evidenčním číslem 04034.

JUDr.Kříž je členem Kárné komise České advokátní komory a v současnosti působí i jako zástupce regionálního zástupce ČAK v Regionu Severní Morava.

V advokátní kanceláři působí od podzimu 2018 advokátní koncipientka Mgr. Lenka Nováková, která je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Na sekretariátu Vás přivítá Jana Wisiorková, asistentka.

Sídlo advokátní kanceláře je na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby.

Advokátní služby jsou poskytovány zejména formou osobních konzultací, které jsou poskytovány v sídle advokátní kanceláře nebo na pobočce v Ostravě.

Advokát poskytuje i právní rady prostřednictvím emailových konzultací, avšak před jejich poskytnutím je potřeba si dohodnout jejich cenu.

Poskytujeme i právní služby v polském jazyce.

Kontakt

Masarykovo nám. 91/28
733 01 Karviná-Fryštát

Pobočka

Poštovní 1794/17
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

 

Tel: 596 313 554, 724 170 756 596 313 554, 724 170 756
e-mail advokat.kriz@centrum.cz

Mapa advokát JUDr. Marek Kříž, PhD.

web © 2005-24 MM Sound