Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
JUDr.Marek Kříž, Ph.D. je advokát, zapsaný v seznamu České advokátní komory od roku 1996.

Poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního.

Zároveň zajišťuje komplexní právní služby pro fyzické osoby – podnikatele – a právnické osoby, mezi něž mimo jiné patří R.K. ELEFANT, s.r.o., Správa silnic Moravskoslezského kraje, STaRS Karviná, s.r.o., Technické služby Karviná, a.s..

 

 

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net