JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Zastupujeme jak jednotlivce, tak společnosti, živnostníky, obchodní firmy,
družstva, společenství vlastníků, organizace zřízené státem, krajem či obcemi.

Pokud řešíte nějakou z těchto otázek, jste zde správně….

Informace pro klienty – spotřebitele

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb., je možné od února 2016 řešit spory mezi prodejci/obchodníky/podnikateli a zákazníky jako spotřebiteli mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů. Novela zákona se nově týká také advokátů. Informujeme tedy tímto naše klienty, kteří jsou zároveň spotřebiteli ve smyslu zákona, že dne 5. 2. 2016 byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetovou stránku tohoto pověřeného subjektu s bližšími informacemi najdete zde.

Kontakt

Masarykovo nám. 91/28
733 01 Karviná-Fryštát

Pobočka

Poštovní 1794/17
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

 

Tel: 596 313 554, 724 170 756 596 313 554, 724 170 756
e-mail advokat.kriz@centrum.cz

Mapa advokát JUDr. Marek Kříž, PhD.

web © 2005-24 MM Sound