JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Exekuce - exekuční právo

  • uplatňování přiznaných nároků v soudním výkonu rozhodnutí
  • zastupování ve všech stádiích exekučního řízení
  • sepisování návrhů na zahájení exekuce, komplexní zastoupení oprávněného
  • zastupování povinných ve sporech s exekutory, zajištění jejich práv
  • sepisování a zastoupení ve sporech o vyloučení věci z exekuce