JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Správní a přestupkové právo

  • zastupování obviněného z přestupku
  • uplatnění práv poškozeného v přestupkovém řízení
  • soudní přezkum rozhodnutí o přestupku
  • zastupování ve všech typech správních řízení
  • uplatňování práv ve stavebním a územním řízení
  • zastupování v řízení o změnu územního plánu
  • zastupování v řízení o odstranění neoprávněné stavby
  • řešení občanskoprávních námitek ve správním řízení
  • podávání správních žalob, zastupování v řízení před správními soudy