JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Trestní právo

  • trestní obhajoba – komplexní zastoupení v řízení před orgány policie, státního zastupitelství a před soudy všech stupňů, včetně dovolacího
  • sepisování ústavních stížností
  • zastupování poškozeného v trestním řízení – komplexní zajištění nároků poškozených
  • podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
  • dohoda o vině a trestu
  • zastupování při podání vysvětlení
  • podávání trestních oznámen