JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Pracovní právo

  • konzultace a uplatňování nároků z ujednání v pracovní smlouvě, smluv o dohodách o pracovní činnosti a provedení práce, manažerských smluv
  • změny smluvních ujednání, změna pracovního poměru, jeho skončení
  • uplatňování nároků z neplatného skončení pracovních poměrů
  • otázky odměňování za práci
  • antidiskriminační opatření v pracovních vztazích
  • uplatňování nároků z náhrady škody na zdraví, pracovní úrazy a choroby z povolání
  • uplatňování nároků z dohod o odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli