JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Občanské právo

 • zastupování před soudy ve všech druzích sporů
 • vypracování a posouzení všech druhů smluv
 • komplexní služby ve věci správy a vymáhání pohledávek
 • uplatňování nároků náhrady škody, na zdraví, na majetku
 • uplatňování nároků nematkové újmy a z bezdůvodného obohacení
 • řešení sousedských sporů
 • spory v souvislosti s nájmem nebytových prostor, prostor sloužících k podnikání
 • spory v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů
 • zastupování vlastníků bytů, členů bytových družstev
 • uplatňování nároků SVJ a bytových družstev vůči jejich členům
 • zajištění a uplatňování nároků v dědickém řízení
 • zastupování spotřebitele, reklamace, odstoupení od smlouvy, uplatnění slevy z kupní ceny
 • uplatňování směnečných práv ze směnky
 • zřizování spolků, sepisování zakladatelských listin a jejich změn, organizování jednání orgánů spolků
 • uplatňování práv členů spolku, zastupování člena při jednání spolkových orgánů
 • spory spoluvlastníků, řešení vypořádání mezi spoluvlastníky
 • sepisování ústavních stížností