JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Obchodní právo

  • zastupování členů obchodních korporací
  • sepisování obchodních listin, uplatňování jednotlivých nároků z nich
  • příprava a konzultace všech typů obchodních smluv
  • organizování valných hromad, jednání orgánů obchodních společností
  • uplatňování práv přehlasovaných členů obchodních korporací
  • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
  • řešení zrušení, likvidace obchodních společností a družstev
  • konzultace a zastoupení k vystoupení, vyloučení člena obchodní korporace
  • konzultace v souvislosti se změnami stanov a zakládacích listin obchodních společností a družstev