JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Insolvenční právo

  • sepisování insolvenčních návrhů
  • sepisování návrhů na oddlužení, zastupování dlužníků po schválení oddlužení
  • komplexní poradenství a příprava k oddlužení
  • uplatňování nároků věřitelů v insolvenčním řízení
  • zastupování ve sporech s insolvenčním správcem
  • řešení úpadků obchodních korporací, příprava, návrhy řešení, zastupování v insolvenčním řízení