Masarykovo nám. 91/28, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 313 554, 724 170 756

JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát

ÚVOD  -  KONTAKT  -   POSKYTOVANÉ SLUŽBY  -  ODMĚNA ADVOKÁTA  -  ODKAZY

 
ODMĚNA ADVOKÁTA
Činnost advokáta je prováděna za úplatu. Odměna advokáta je upravena v následujících předpisech:

 

Ceny za poskytované právní služby jsou smluvní a jejich výše je stanovena v každém konkrétním případě s přihlédnutím ke složitosti a časové náročnosti.

Bezplatné právní služby a právní služby po telefonu nejsou poskytovány.

 

 

 

 

 

web © 2005-19 MM Sound & Global Net