JUDr.Marek Kříž, Ph.D., advokát
Masarykovo nám. 91/28,
733 01 Karviná-Fryštát
596 313 554, 724 170 756
Tel: 596 313 554, 724 170 756

komplexní právní služby,
    poskytované s odbornou péčí
        a s osobním přístupem

Odměna za služby

Ceny za poskytované právní služby jsou smluvní a jejich výše je stanovena v každém konkrétním případě s přihlédnutím ke složitosti a časové náročnosti.

Advokát se při stanovení ceny řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb. o odměnách advokátů – advokátní tarif a dále dohodou s klientem.

Odměna může být sjednána jako  hodinová, odměna za jeden úkon právní služby či jako podílová.

Ceník úschov

Ceník ověření podpisu

Bezplatné právní služby advokát neposkytuje, Pokud máte o tuto službu zájem, pak je potřeba kontaktovat Českou advokátní komoru zde